Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest właściciel strony: https://chefsonwheels.pl. Właściciel ponosi wszelką odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i poważnie traktuje kwestię prywatności. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane posiadały wysoki poziom ochrony.

Możemy pozyskiwać Twoje dane, podczas odwiedzania naszego food trucka, korzystania z witryny internetowej oraz podczas nawiązywania kontaktu w inny sposób. Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego, a także informacje o ich aktywności w serwisie internetowym.

Przetwarzanie danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje dane zostaną wykorzystane przez nas w celu:

  • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (poprzez formularz kontaktowy),
  • w celu przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego,
  • w celu realizacji umowy jeżeli jesteś Naszym franczyzobiorcą

Gromadzone informacje

Możemy również pozyskiwać twoje dane w sposób zautomatyzowany, np. podczas kontaktu z nami poprzez media społecznościowe.

Pozyskane w ten sposób dane mogą być po uzyskaniu Twojej zgody wykorzystane do:

  • przesyłania informacji marketingowych,
  • informowania o nowych produktach,
  • ulepszania naszych produktów

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom. Możemy udostępnić informacje o Tobie firmom działającym pod logiem Chief’s on Wheel, do których należą podmioty powiązane oraz franczyzobiorcy. Możemy również je udostępnić podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Prawa użytkownika

W każdej chwili masz prawo żądania dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych. Aby z tego skorzystać powinieneś skontaktować się z Administratorem Twoich danych. Odpowiedzi udzielimy w terminie 4 tygodni od chwili otrzymania Twojego zgłoszenia.